Komminaho, L. (2020). Kehollinen tieto vai sosiaalinen media? Nuorten naisten terveystiedon kognitiiviset auktoriteetit. Informaatiotutkimus, 39(2–3), 93–97. https://doi.org/10.23978/inf.98634