Suominen, V. (2020). Informaatiotutkimuksenkin historialliset yms. ’käänteet’ ja käsitys ihmistiedosta ja -ymmärryksestä Gabriel Naudélla. Informaatiotutkimus, 39(2–3), 144–147. https://doi.org/10.23978/inf.98649