Pylkkö, L. (2020). Hobbsin mediataitojen oppimisen malli taustana yleisten kirjastojen mediakasvatukselle. Informaatiotutkimus, 39(2–3), 133–137. https://doi.org/10.23978/inf.99126