RYTINKI, M. Internetsensuuri Suomessa. Sensuurin aiheet, sensuuriin liittyvät lait ja lakien valvonnan käytäntö. Informaatiotutkimus, v. 33, n. 2, 28 kesä 2014.