MÄKINEN, I. Diskursiivinen tsunami pyyhkäisee yli Euroopan: Lukuhaludiskurssin leviäminen 1700-luvun lopulta alkaen. Informaatiotutkimus, v. 33, n. 3, 28 loka 2014.