EK, S. Målinriktad informationssökning: inför diffusa bekymmer är alla jämbördiga. Informaatiotutkimus, v. 31, n. 3, 30 loka 2012.