SUOMINEN, V. Informaatiotutkimuksenkin historialliset yms. ’käänteet’ ja käsitys ihmistiedosta ja -ymmärryksestä Gabriel Naudélla. Informaatiotutkimus, v. 39, n. 2–3, p. 144–147, 28 loka 2020.