Järvelin, Kalervo, ja Pertti Vakkari. 1988. ”Kirjatotiede ja informatiikka - tiedon hankinnan tiede”. Informaatiotutkimus 7 (1):18-32. https://journal.fi/inf/article/view/1338.