Kortelainen, Terttu, ja Anni-Siiri Länsman. 1. YLE Sápmin Radiouutisten Verkkosivullaan Ja Facebookissa Saama Huomio. Informaatiotutkimus 33 (3). https://journal.fi/inf/article/view/48080.