Kaarakainen, Meri-Tuulia, ja Loretta Saikkonen. 2015. ”Tiedonhakutaidot Testissä – Nuorten Osaaminen Hakukanavan Valinnassa, Hakulausekkeen Muotoilussa Ja Hakutulosten Arvioinnissa”. Informaatiotutkimus 34 (4). https://journal.fi/inf/article/view/53484.