Allardt, Monica. 2016. ”Pelastaako Datajournalismi hyvän Journalismin?”. Informaatiotutkimus 35 (1-2):56-57. https://journal.fi/inf/article/view/58987.