Tevaniemi, Johanna, ja Antti Peltonen. 2016. ”Kirjaston Paikallisasiakkaiden Asiakasuskollisuus: Case Tampereen Teknillisen Yliopiston Kirjasto”. Informaatiotutkimus 35 (4), 26-45. https://journal.fi/inf/article/view/60375.