Ek, Stefan. 2012. ”Målinriktad informationssökning: Inför Diffusa Bekymmer är Alla jämbördiga”. Informaatiotutkimus 31 (3). https://journal.fi/inf/article/view/7087.