Enwald, Heidi. 2018. ”Tutkimusaineiston Avoin Jakaminen – Tutkimusorganisaatioiden jäsenten käsityksiä, Kokemuksia Ja Mielipiteitä”. Informaatiotutkimus 37 (4). https://doi.org/10.23978/inf.77411.