Late, Elina, Sanna Kumpulainen, Sanna Talja, Lisa Christian, ja Carol Tenopir. 2018. ”Suomalaisten Tutkijoiden Sosiaalisen Median käyttö: Sosiaalisen Median Merkitys työssä, Tiedonhankinnassa Ja Tieteellisen Tiedon Jakamisessa”. Informaatiotutkimus 37 (4). https://doi.org/10.23978/inf.77416.