Lappalainen, Mikko, Susanna Nykyri, ja Tuomas Palonen. 2013. ”Semanttisesta Ja Funktionaalisesta Tiedonhaun Ja –tallennuksen Ontologiasta : Suomalaisen Yleisontologian Laadinnan Haasteita”. Informaatiotutkimus 32 (3-4). https://journal.fi/inf/article/view/9445.