Pylkkö, Leena. 2020. ”Hobbsin Mediataitojen Oppimisen Malli Taustana Yleisten Kirjastojen Mediakasvatukselle”. Informaatiotutkimus 39 (2–3), 133–137. https://doi.org/10.23978/inf.99126.