Liukkonen, E. ., Näpärä, L., Pääkkönen, T. ja Rautiainen, J. (2021) ”Aineistopaketit ja rajapinnat tutkijoiden työkaluna Kansalliskirjastossa: mahdollisuudet ja rajoitteet ”, Informaatiotutkimus, 40(3), ss. 189–215. doi: 10.23978/inf.107887.