Järvelin, K. ja Vakkari, P. (1988) ”Kirjatotiede ja informatiikka - tiedon hankinnan tiede”, Informaatiotutkimus, 7(1), ss. 18–32. Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/1338 (Viitattu: 26marraskuuta2022).