Okko, M. (1989) ”Kirjastotieteen ja informatiikan opetuksen ja tutkimuksen kehityslinjoja Tampereen yliopistossa”, Informaatiotutkimus, 8(1), ss. 21–25. Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/1365 (Viitattu: 10joulukuuta2023).