Halttunen, K. (2007) ”Esitelmien ja esitysmateriaalinen merkityksestä”, Informaatiotutkimus, 26(2), s. 33. Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/2263 (Viitattu: 28syyskuuta2020).