Mäkinen, I. (2007) ”Suomalaisen informaatiotutkimuksen kehityspiirteitä ja menestyksen taustatekijöitä - Informaatiotutkimus-lehti 25 vuotta”, Informaatiotutkimus, 26(2), ss. 34–47. Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/2264 (Viitattu: 4joulukuuta2022).