Saarti, J. (2010) ”Onnen kauppaako?: kirjastojärjestelmän hankinta sosiaalisena prosessina”, Informaatiotutkimus, 29(4). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/3848 (Viitattu: 4helmikuuta2023).