Enwald, H. (2014) ”Ihmiset hyötyvät räätälöidystä terveystiedosta”, Informaatiotutkimus, 33(1). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/41547 (Viitattu: 21lokakuuta2020).