Rytinki, M. (2014) ”Internetsensuuri Suomessa. Sensuurin aiheet, sensuuriin liittyvät lait ja lakien valvonnan käytäntö”, Informaatiotutkimus, 33(2). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/46313 (Viitattu: 25helmikuuta2021).