Huuskonen, S. (2014) ”Dokumentointi ja tiedon käyttö asiakastietojärjestelmässä lastensuojelun työtehtävissä”, Informaatiotutkimus, 33(2). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/46315 (Viitattu: 25helmikuuta2021).