Mäkinen, I. (2011) Att tala om det lästa: den civiliserade konversationens frammarsch i Norden, Informaatiotutkimus, 30(3-4). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/4701 (Viitattu: 20tammikuuta2019).