Ojaranta, A. (2011) ”Opettajien ja kirjastonhoitajien käsitykset informaatiolukutaidosta ja tiedonhaun opetuksesta koulussa”, Informaatiotutkimus, 30(3-4). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/4702 (Viitattu: 16tammikuuta2021).