Kautto, V. (2011) ”Opiskelijain kirjaston historia”, Informaatiotutkimus, 30(3-4). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/4705 (Viitattu: 13heinäkuuta2020).