Saarti, J. ja Tuominen, K. (2014) ”Jälkidigitaalisen tieteellisen kustantamisen dilemma – tieteellistä yhteisöllisyyttä vai liiketoimintaa?”, Informaatiotutkimus, 33(3). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/48071 (Viitattu: 28syyskuuta2020).