Kortelainen, T. ja Länsman, A.-S. (2014) ”YLE Sápmin radiouutisten verkkosivullaan ja Facebookissa saama huomio”, Informaatiotutkimus, 33(3). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/48080 (Viitattu: 17tammikuuta2021).