Kortelainen, T. ja Länsman, A.-S. (1) YLE Sápmin radiouutisten verkkosivullaan ja Facebookissa saama huomio, Informaatiotutkimus, 33(3). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/48080 (Viitattu: 20kesäkuuta2019).