Mäkinen, I. (2014) ”Diskursiivinen tsunami pyyhkäisee yli Euroopan: Lukuhaludiskurssin leviäminen 1700-luvun lopulta alkaen”, Informaatiotutkimus, 33(3). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/48081 (Viitattu: 21kesäkuuta2021).