Lahtinen, J. (2014) ”Jaetun opettajuuden haasteet: kirjaston, opetuksen ja työelämän yhteistyö hoitoalan koulutuksen hankkeessa”, Informaatiotutkimus, 33(4). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/48431 (Viitattu: 11elokuuta2022).