Kautto, V. (2012) ”Euroopan tutkimuskirjastojen liiton historia”, Informaatiotutkimus, 31(1). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/5140 (Viitattu: 19huhtikuuta2024).