Suorsa, A. (2012) ”Vuorovaikutuksen käsite tiedon luomisen nykytutkimuksessa”, Informaatiotutkimus, 31(1). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/5141 (Viitattu: 4helmikuuta2023).