Kaarakainen, M.-T. ja Saikkonen, L. (2015) ”Tiedonhakutaidot testissä – nuorten osaaminen hakukanavan valinnassa, hakulausekkeen muotoilussa ja hakutulosten arvioinnissa”, Informaatiotutkimus, 34(4). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/53484 (Viitattu: 27syyskuuta2022).