Vakkari, P. (2015) ”Mutteritieteestä maailmalle – Kirjastotieteestä informaatiotieteeksi”, Informaatiotutkimus, 34(1-2). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/53744 (Viitattu: 4joulukuuta2022).