Pohjalainen, M. (2016) ”Hiljaisen tiedon tunnistaminen, jakaminen ja uuden tiedon luominen kirjastotyön kontekstissa”, Informaatiotutkimus, 35(1-2), ss. 47–51. Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/58985 (Viitattu: 6heinäkuuta2022).