Huhta, A.-M. (2016) ”Nuorten terveyden uuslukutaidot: auktoriteettien rakentuminen ja tiedon tuottaminen sosiaalisessa mediassa”, Informaatiotutkimus, 35(3), ss. 26-28. Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/59427 (Viitattu: 5heinäkuuta2020).