Kämäräinen, J. ja Saarti, J. (2016) ”Kirjastotyöhön liittyvän kommunikaation käsitteelliset taustaoletukset: profession ja sen tulevaisuuden tarkastelua”, Informaatiotutkimus, 35(3), s. 41. Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/59430 (Viitattu: 21syyskuuta2020).