Kettunen, K., Pääkkönen, T. ja Koistinen, M. (2016) ”Kansalliskirjaston digitoitu historiallinen lehtiaineisto 1771–1910: sanatason laatu, kokoelmien käyttö ja laadun parantaminen”, Informaatiotutkimus, 35(3), ss. 3–14. Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/59433 (Viitattu: 8elokuuta2022).