Ojanen, M. ja Nykyri, S. (2016) ”Tutkijan motivoinnista avoimen tieteen käytäntöihin altmetriikan avulla”, Informaatiotutkimus, 35(3), ss. 54-56. Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/59439 (Viitattu: 28helmikuuta2021).