Enwald, H. (2016) ”Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2016”, Informaatiotutkimus, 35(4), ss. 1-2. Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/60371 (Viitattu: 17huhtikuuta2021).