Karvonen, E. (2016) ”Millaista yhteiskuntaa eri mediat tuottavat?”, Informaatiotutkimus, 35(4), ss. 4–14. Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/60373 (Viitattu: 21kesäkuuta2021).