Tevaniemi, J. ja Peltonen, A. (2016) ”Kirjaston paikallisasiakkaiden asiakasuskollisuus: case Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto”, Informaatiotutkimus, 35(4), ss. 26-45. Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/60375 (Viitattu: 14huhtikuuta2021).