Ek, S. (2012) ”Målinriktad informationssökning: inför diffusa bekymmer är alla jämbördiga”, Informaatiotutkimus, 31(3). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/7087 (Viitattu: 28toukokuuta2020).