Enwald, H. (2012) ”Tyypin 2 diabeteksen riskiryhmään kuuluvien käsityksiä diabetekseen liittyvästä tiedosta ja sen saatavuudesta”, Informaatiotutkimus, 31(3). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/7089 (Viitattu: 25toukokuuta2020).