Eriksson-Backa, K. (2012) ”Ikäihmisten terveystiedon lähteiden käyttö : kyselytutkimuksen antia”, Informaatiotutkimus, 31(3). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/7090 (Viitattu: 25toukokuuta2020).