Saastamoinen, M. (2012) ”Tehtäväperusteinen tiedonhaku ja –hankinta kaupungin hallinnossa”, Informaatiotutkimus, 31(3). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/7115 (Viitattu: 8elokuuta2020).