Harviainen, J. T. (2013) ”Systemic perspectives on information in physically performed role-play”, Informaatiotutkimus, 31(4). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/7530 (Viitattu: 24toukokuuta2022).